Co je to doprovázená pouť?

VĚDOMÁ CHŮZE

přirozeně navrací člověka k sobě

ZMĚNA PROSTŘEDÍ

možnost nového pohledu na své vzorce chování

ČISTÁ ENERGIE

pobyt v přírodě harmonizuje bioenergetické pole člověka

SEBEUVĚDOMĚNÍ

napojení na svou pravou podstatu a vyšší Já

PŘÍTOMNOST

využívání přítomného okamžiku k sebepoznávání

CESTA JAKO ZRCADLO

intuitivní analýza vaší pouti vycházející z Vašeho jednání

Co je to doprovázená pouť?

aneb o co vlastně jde

Jak probíhá?

dělím ji do těchto tří fází

Jedná se o aktivní pobyt v přírodě formou putování, kdy poznáním krajiny vnější poznáváme krajinu vnitřní. Je to vzájemná interakce nitra a přírody. Pouť samotná je už od pradávna symbolem vnitřní cesty, víry, poznání a odpuštění jak sobě tak svému okolí. Každý z nás jsme jedinečná bytost a jelikož je pouť zrcadlem nás samotných je i každá naše pout taková. Stává se odrazem našeho aktuálních vnitřního nastavení.

Na pouti odkládáme, anebo se vzdalujeme věcem světským. Z této vzdálené a bezpečné perspektivy se věnujeme svému nitru. Pohyb daleko od známého prostředí, lidí a stereotypních vzorců chování, nám umožňuje vytvořit odstup, který je potřebný na uvědomění si svých zkostnatělých zvyklostí. Tím myslím nejen náš denní plán či rytmus, ale také naše automatické myšlenkové a emoční reakce na určité životní situace či události.

Člověk tedy poutí získává potřebný prostor pro sebe a svou duši, která často volá o pomoc v našich životech formou špatných nálad, stresů a ztráty radosti ze života. Pouť je tedy velmi účinným nástrojem k poznání nás samotných, našich vlastností, schopností a dovedností. Je take ideální formou na projevení dávno potlačených emocí, smutků a radostí. Je to způsob sebezkušenosti pro lidi, kteří cítí potřebu něco v životě změnit, najít či pochopit.

1. Vypracování plánu

rozhovor, zjištění důvodu k pouti, motivace, očekávání, osobní příběh, zadání úkolů před poutí, apod.
Důležitost tohoto procesu 100%

2. Samotná pouť

samotný process, moje úloha na pouti, mé zásady a etika, vaše úloha na pouti
Důležitost tohoto procesu 100%

3. Zhodnocení poutě

hodnocení zážitků, naplněná či nenaplněná očekávání, objevy a zjištění
Důležitost tohoto procesu 100%

1. Vypracování plánu

 Než započne samotná pout je potřeba osobního setkání. V přátelském rozhovoru na neutrální půdě mi sdělíte váš důvod k pouti. Jakou mate motivaci či očekávání. Doporučuju upřímné sdělení vašeho osobního příběhu. Na základě tohoto příběhu určíme formu a způsob naší spolupráce. Navrhnu nejvhodnější a ideální variantu putování. Vše probíhá na základě respektování vašich možností a potřeb. Klient není nikdy nucen do něčeho proti své vůli. Společně vybereme místo, většinou klient sám cítí kam bych chtěl jít. Pokud toto neví, společně místo najdeme. Je potřeba, aby místo putování bylo v souladu s nitrem  klienta. Každý z nás máme určitá místa, která nám jsou blízká a něčím nás uvnitř přitahují, právě taková místa jsou ideální pro osobní transformaci.
Na základě těchto informací naplánujeme nejvhodnější způsob práce. Každý osobní příběh je jedinečný a potřebuje určitou délku poutě a určitý přístup. V této fázi tedy společně dohodneme trasu a termín poutě na ono místo, které je Vám blízké. Podle potřeby a délky trasy se také dohodneme co je potřeba vzít s sebou (vybavení, oblečení atd.). Plánovat do detailu samotný program poutě není možné, spíš je to nevhodné. Vycházím z předpokladu, že samotná pout odkryje svým poselstvím to důležité o vše ostatní se postará přítomný okamžik.

2. Samotná pouť

Putování přírodou je dle mých zkušeností přirozeným lékem. Působí totiž blahodárně na fyzickou, psychickou i duševní stránku člověka. Jak v životě tak na pouti je člověk podroben mnohým zkouškám, tyto zkoušky přichází upřímně hledajícímu poutníkovi do cesty sami. Jsou jakýmsi podobenstvím toho co potkává ve svém životě. To kam v daný moment poutník odbočí, jakou cestu volí, co v průběhu cesty pociťuje a jak myslí je všechno odrazem toho jak to dělá ve svém životě, v práci,  rodině či manželství. Má úloha na pouti je Být s klientem a celostně vnímat vzájemnou interakci mezi ním a okolitou krajinou. Jedná se o intuitivní process, kdy jsem v určitých situacích schopen reagovat na symboly, které se v průběhu cesty objevují a mohou zrcadlit klientovo nitro, situace ze života, zakotvené názory a pod. Jedná se o využití přítomného okamžiku a intuice. V rámci kvality vzájemné spolupráce doporučuju absolutní upřímnost, zároveň však také respektuju vaše hranice toho co my chcete sdělit. Všeobecně platí, že co do toho člověk dá to dostane zpět. Pracuju pouze s tím co mi sdělíte, nepracuju s domněnkama. ctím etické zásady a hodnoty. Vedu své klienty dle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Veškeré informace, které mi klient sdělí jsou uchovány v bezpečí a naprosto důvěrné. Co je vysloveno nikdy a nikde s nikým neprobírám. Věřím také v často skryté schopnosti svých klientů vyřešit danou situaci vlastními silami. Snážím se tedy pomoci znovuobjevit tyto schopnosti. Neřeším Vaše “problemy” za Vás. Tuto zodpovědnost přenechávám Vám. V průběhu poutě se snažím potřebné “problemy” blíže specifikovat a ukázat možné varianty a způsoby nazíraní na tyto situace.

3. Zhodnocení poutě

Na konci putování věnujeme podstatnou cast shrnutí poutě. Řekneme si nejdůležitější momenty, objevy, naplněná či nenaplněná očekávání. Není-li práce ukončena dohodneme se na dalším pokračování.

Cena doprovázené poutě

V rámci poskytování této služby volím poněkud nestandartní model Dar za Dar. Klient platí náklady za cestu a stravování jak za sebe tak za mne.

Ocenění se tedy skládá ze dvou částí:
1. část ocenění – klient ocení můj čas, stejně jako si cení času vlastního, takže mi zaplatí tolik, kolik si vydělá za den hrubého.

2. část ocenění – je dobrovolná, pokud klient cítí, že v rámci naší spolupráce se posunul o velký kus do předu, může ze své vlastní vůle ocenit svůj posun tím, že mě odmění částkou, kterou sám uzná za vhodnou. Já ji s vděčností přijmu,Dar za dar.